Blidscap VZW

Creatief atelier… Omdat creativiteit belangrijker is dan steriel vakmanschap

Algemene informatie

Om deel te nemen aan een activiteit in Blidscap dient men lid te zijn. Dit geldt zowel voor de jaaractiviteiten als voor de workshops. Dit is nodig om ons en uzelf te verzekeren bij mogelijke ongevallen. Men is lid van 1 januari tot en met 31 december.

Ook deelnemers aan een workshop dienen ivm verzekering lid te zijn.


Buiten het lidgeld, is er ook nog het groepsgeld. Dit is een bijdrage afhankelijk van de groep waar men bij wil met dien verstande dat men als lid steeds twee maal gratis mag proberen. Vanaf de derde keer is aansluiting bij de groep verplicht. Deze groepsgelden zijn voor één jaar (uitgezonderd jongerencrea en speciale workshops) 

We raden aan om bij interessen in één van onze activiteiten contact te nemen met de groepsverantwoordelijke. Je kan deze vinden onder de rubriek groepen. Zij zijn het best geplaatst om info te geven over de groep en de werking ervan. Zij zijn meestal ook aanwezig als de groep samenkomt. 

Wanneer de groepen juist samenkomen kan je vinden onder de rubriek vast programma. Extra’s kan je vinden bij de mededelingen op deze website.

Voor gedetailleerd info over de vereniging kan je je best wenden tot het secretariaat (zie contacten)


Lidgelden 2024


Lidgeld : 1e lid 20 €, 2de en 3de  lid van gezin 10€ vanaf 4de lid is het gratis

Lidgeld is steeds per jaar     


groepsbijdrage : is vanaf start kwartaal tot einde jaar

Weven : 80€

Pottenbakken: 80€ + 120€ oven

Schilderen : 60€

Bloemschikken 1 : 60€

Bloemschikken 2 : 35€

Bloemschikken 3 : 35€

Kantklossen : 60€

Naad : 60€

Handwerk : 35€

Fotografie : 60€